Navigeren & Informeren

Doel: Bezoekers van deze locatie anders naar hun omgeving laten kijken.

Op een locatie in Tilburg was mijn doel om wandelaars op een andere manier naar de omgeving te laten kijken. Door middel van een eerste test met een bord op locatie, vestigde ik de aandacht op de tekst die op het bord stond. Met dit inzicht ben ik tot de conclusie gekomen om de omgeving er meer bij te betrekken. Dit wilde ik bereiken door de doelgroep het te laten ervaren. Uiteindelijk heb ik een tekst op katoen gezet, waar één woord was uitgeknipt, zodat de boom waar het katoen aan hing voelbaar was. Zo hingen langs deze route deze cirkels met tekst aan de bomen.