Depressie

Hoofdvraag: Hoe kan ik er als ontwerper voor zorgen dat de signalen van een depressie door
middelbare scholieren onderling (eerder) worden herkend?

Het onderwerp van mijn afstudeerproject is depressie. Dit is één van de meest voorkomende psychische problemen onder jongeren.
Met dit project wil ik bijdragen aan de herkenning en preventie van het probleem. In onderstaande slideshow is een klein deel van mijn proces te zien.
prev next

Je kunt pas iets herkennen als je de kennis hebt. Om de kennis te krijgen, moet je leren. Door groepsopdrachten leer je elkaar spelenderwijs kennen en vertrouwen. De opdrachten worden uitgelegd op speelkaarten. Er zijn negen verschillende symptomen van een depressie, dus negen opdrachten.
Het product wordt gepromoot via instagram en facebook onder de naam: @tijdvoorherkenning. 

prev next
Dit afstudeerproject heeft op de Graduation Show van AKV|St.Joost gestaan van 10 t/m 15 oktober 2020 in het Werkwarenhuis in 's-Hertogenbosch.
prev next
Voor de Graduation Show heb ik grafische taken op me genomen en een deel van de planning. Hiervoor heb ik een plattegrond met looproute ontworpen,
om te zorgen dat de doorloop goed is en er voldoende afstand wordt gehouden. 
De stijl van de gehele campagne van de Graduation Show is ontworpen door HeyHeyDeHaas en met de template hebben een studiegenoot en ik samen de posters en flyers voor onze Graduation Show in het Werkwarenhuis gemaakt.