Eenzaamheid

Hoofdvraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen het gevoel krijgen dat ze ergens bij horen,
om zo op een positieve manier het gevoel van eenzaamheid te verminderen?

Dit (beeldend en theoretisch) onderzoek is gericht op de wijk Boschveld in 's-Hertogenbosch. Ik ontdekte dat de cijfers met betrekking tot eenzaamheid erg hoog zijn in deze wijk. Daarom heb ik besloten met dit onderwerp aan de slag te gaan. Om een eerste reactie uit te lokken en te observeren heb ik een interventie gedaan in de wijk.
Ik ging op een plek zitten met een spel dat niet alleen gespeeld kan worden. 

"Ik was de meest eenzame persoon
in mijn eigen interventie"


Verder in het proces ben ik op zoek gegaan naar een manier om gemakkelijker contact te leggen. Boodschappen doen en pakketten ontvangen zijn enkele vormen van contactmomenten. Je kunt er een ander mee helpen én op het moment dat je het af komt geven of de ander het op komt halen heb je iemand gesproken. Met het idee van een buurtboek wil ik het makkelijker maken om zulke momenten met elkaar te delen en plannen, maar ook ruimte laten voor eigen opmerkingen.

Het resultaat is een pakket bestaande uit een lampje en enkele enveloppen. Met dit lampje voor het raam kun je aangeven dat je beschikbaar bent om pakketten te ontvangen. De bezorger ziet makkelijk waar de pakketten afgeleverd kunnen worden, wanneer de bewoner niet thuis is. Wanneer de bewoner bij thuiskomst ziet waar het pakket is afgegeven, vult hij/zij een envelop in met een leuk weetje over zichzelf. Bij het ophalen van het pakket wissel je de envelop om met het pakket en heb je de volgende keer gespreksstof naar aanleiding van het weetje in de envelop. Zo leer je je buurtbewoners beter kennen en heeft iemand die zich eenzaam voelt meer aanspraak.

Om het resultaat van dit project te presenteren aan de bewoners van de wijk Boschveld, hebben een aantal klasgenoten en ik een expositie in het buurtcentrum georganiseerd. Hiervoor heb ik de poster en flyer ontworpen. De witte vorm is een stukje van de plattegrond van de wijk. Voor de expositie hebben we voor elke bezoeker een welkomstdrankje en daarnaast verschillende hapjes geregeld. Ook hebben we waardevolle gesprekken gehad met de buurtbewoners.