Duurzaamheid
Avans Hogeschool

Doel: Goed/duurzaam gedrag van studenten en medewerkers stimuleren.

Minor Avans Innovative Studio
Samenwerking:
Femke Jonkers, Niels van de Pas, Imme van den Berg
Avans is op zoek naar een nieuwe campagne als vervolg op hun bestaande campagne: ‘Het Nieuwe Gewoon’.
Deze campagne gaat over duurzaamheid en moet zorgen voor een gedragsverandering bij studenten en medewerkers van Avans.
Een belangrijke vraag hierbij is: ‘Hoe kunnen we goed/duurzaam gedrag stimuleren?’

Vanuit de Sustainable Development Goals zijn we aan de slag gegaan met de thema’s: 'Verantwoorde consumptie en productie' en 'Leven in het water'. Binnen dit thema hebben wij een prototype ontworpen, waarvan het idee was dat het in de hal van verschillende locaties van Avans Hogeschool op grotere schaal te zien zou zijn. In het prototype (op de foto’s) kan met twee spelers worden deelgenomen aan het spel op de tablet. De bedoeling is om het plastic te vangen, waarvoor je punten ontvangt. Wanneer je een vis vangt, gaan er punten af. Zo proberen we aandacht te vestigen op het grote plastic-probleem in de wereld.